Privacy en Cookie Statement

Presentiv neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Presentiv heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Presentiv bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Presentiv

Presentiv kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Presentiv bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Presentiv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Presentiv gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Presentiv (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

Presentiv kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Presentiv deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Presentiv correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Presentiv een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Presentiv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Presentiv jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Presentiv de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Presentiv maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Presentiv maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Presentiv draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.]

Bewaartermijn persoonsgegevens

Presentiv bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Presentiv jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Presentiv jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@saskiagras.nl. Presentiv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Presentiv neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Presentiv heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Presentiv of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Presentiv verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Presentiv via admin@presentiv.nl.

www.presentiv.nl is een website van Presentiv. Presentiv is als volgt te bereiken:

Bos en Lommerplein 270 – 300
1055RW Amsterdam
admin@presentiv.nl
0614936523
KvK: 65202864

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Presentiv, verzoekt Presentiv je om zo snel mogelijk contact met Presentiv op te nemen via admin@presentiv.nl. Presentiv zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Presentiv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.